Palveluita ja tietoa omaisille


Suru vie paljon voimia ja hautajaisten miettiminen voi tuntua vaikealta. Mahdollisuuksien mukaan vastuuta hautajaisjärjestelyistä kannattaa jakaa omaisten kesken. Autamme teitä kaikissa hautajaisiin liittyvissä asioissa. 
Tähän ohjeeseen on koottu tärkeimmät asiat, jotka järjestelyissä on hyvä huomioida. 

 Hautauslupa 
Hautauslupa on hautaamisen kannalta välttämätön asiakirja, jonka kirjoittaa lääkäri. Lupa toimitetaan seurakunnalle, jonka jälkeen hautaus tai tuhkaus voidaan suorittaa. Hautajaisten suunnittelun voi aloittaa jo ennen hautausluvan saamista. 
 Hautaustavan ja -paikan valinta 
Hautaustapoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Tuhkan sirottelu esimerkiksi vesistöön on myös mahdollista. Myös kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan useimmiten seurakunnan hautausmaahan. 
 Arkun ja uurnan valinta
 Arkku on tarkoitettu vainajan viimeiseksi leposijaksi sekä kuvastamaan hänen mieltymyksiään ja luonnettaan. Mikäli kyseessä on tuhkaus, valitaan myös tuhkauurna. 
 Kukkien valinta 
Vainajan muistoa kunnioitetaan usein kukkasin, esimerkiksi arkun päälle tulevalla arkkulaitteella ja siunaus- ja muistotilaisuuden koristeluilla. Siunaustilaisuudessa voidaan laskea surulaite, -kimppu tai seppele. 
 Siunaustilaisuus 
Seurakunnan kanssa sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori. Lisäksi on hyvä sopia virsistä ja muusta mahdollisesta ohjelmasta ja kantajista. Kuljetukset sovitaan hautaustoimiston kanssa. 
 Muistotilaisuus 
Muistotilaisuuden voi järjestää seurakunnan tiloissa, muissa juhlatiloissa tai vaikkapa kotona. Tilaisuutta varten suunnitellaan mm. tarjoilut, ohjelma, muistopöytä, adressien lukija ja koristelut. 
 Kuolinilmoitus 
Ennen hautausta julkaistulla ilmoituksella tiedotetaan kuolemasta ja voidaan esittää kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoitus voidaan julkaista myös hautajaisten jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta. 
 Perunkirjoitus 
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen voi tehdä itse tai antaa ammattilaisen tehtäväksi. Hämeen Hautauspalvelu Oy,    Petri Laine

hameenhautauspalvelu@gmail.com                                                                                                                            
                                                                                                                                
+358 50 -52 52 603 ( Suomessa: 050-5252 603)

www.hameenhautauspalvelu.fi 
Palvelun tuottaa Fokus-Visual
Hämeen Hautauspalvelu Oy Copyright (c)2018, All Rights Reserved.