Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa perunkirjoituksen toimittamiseen voi hakea lisäaikaa Verohallinnolta. Perukirjaa varten on hankittava tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.

Perunkirjoituksessa ja perukirjaa varten tarvitaan muun muassa vainajan sukuselvitys, kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset, mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus sekä tiedot varoista ja veloista.

Perunkirjoituksessa valmistuu perunkirja, joka on luettelo kuolinpesän osakkaista ja vainajan sekä mahdollisen lesken varoista ja veloista. Jäljennös perukirjasta toimitetaan verottajalle ja pankille.

 

Perunkirjoituksen järjestäminen voi olla raskas prosessi hautajaisten järjestämisen rinnalla. Ammattilaisen laatima perukirja, joka on laadittu oikein ja huolella luo varmuutta verotukseen ja perinnönjakoon.

Meiltä perunkirjoitus aina lakimiehen eli ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon (OTM) suorittaneen henkilön tekemänä. 

Perunkirjoitus

798 alk.
  • Aina lakimiehen tekemänä (ei ikäviä yllätyksiä)
  • Perunkirjotustilaisuus etänä tai toimipisteissämme (Hämeenlinna tai Helsinki)
  • Varallisuus ei vaikuta hintaan