1. Rekisterinpitäjä

Nimi:               Hämeen Hautauspalvelu Oy
Y-tunnus:                    2923014-1
Osoite:                        Hämeentie 1
Postinumero:   13200
Postitoimipaikka:         HÄMEENLINNA
Puhelinnumero:         050 525 2603
Sähköpostiosoite:      [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:             Hämeen Hautauspalvelu Oy
Nimi:               Ari-Pekka Pelkonen
Osoite:                        Hämeentie 1
Postinumero:   13200
Postitoimipaikka:         HÄMEENLINNA
Puhelinnumero:           050 525 2603
Sähköposti:                 [email protected]

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistamiseen, hautajaisten järjestämiseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä markkinointiin ja kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Kotiosoite, Sukulaissuhde vainajaan, Muut mahdolliset asiakkaan itsensä antamat tiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus säilyttää ja käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia tietoja pidempään lain tai viranomaisvaatimusten vuoksi. Säilytämme tietoja 2 vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai tarkistetaan täyttyvätkö aikaisemmin mainitut kriteerit tietojen säilyttämiseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Esim. puhelimitse, postitse, sähköpostitse, suunnittele hautaus yhteydenottolomakkeen kautta tai vastaavalla tavalla. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa Hämeen Hautauspalvelun toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Hämeen Hautauspalvelu voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa muun muassa rekisteröidyn suostumuksella rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille. Hämeen Hautauspalvelu ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.