Asioi kanssamme omalla tavallasi

1.Hautaustoimistossa

Varaa henkilökohtainen aika

Varaa aika hautaustoimistoon, jossa hautajaisten suunnittelu ja tuotteiden valitseminen käy perinteisellä tavalla yhdessä asiakaspalvelijamme kanssa. Varattu aika on vain teille, joten hautajaiskeskustelu sujuu toimistossamme ilman keskeytyksiä. Tervetuloa!

Kokeile SUUNNITTELE HAUTAUS – palveluamme ja tutustu tuotteisiin etukäteen. Päätösten tekeminen on monesti helpompaa, kun asioita on jo hieman pohtinut. 

2.Kotona

kutsu kotikäynnille

Kotikäynnillä hautajaisten suunnittelu onnistuu tutussa ympäristössä perheen kesken. Kutsu meidät soittamalla tai ota yhteyttä sähköpostilla ja sovitaan ajankohdasta.

Kotikäynnit saatavilla: Hämeenlinna, Tuulos, Lammi, Iittala, Hauho Janakkala, Riihimäki, Hattula, Hausjärvi, Hämeenkoski

Kotikäynnillä myös vanhukset tai liikuntarajoitteiset voivat helposti osallistua hautajaisten suunnitteluun. Kokeile myös SUUNNITTELE HAUTAUS – palveluamme ja tutustu tuotteisiin etukäteen.

3.missä vain

tilaa etänä sivuiltamme

Tutustu tuotteisiin sivuillamme ja käytä SUUNNITTELE HAUTAUS – palvelua valitaksesi haluamasi tuotteet ja palvelut. Lähetä valmis suunnitelma meille ja odota yhteydenottoamme.

Olemme yhteydessä heti seuraavana arkipäivänä ja käymme suunnitelman kanssasi vielä läpi. Tuotteita ja palveluita on mahdollista muuttaa jälkikäteen asiakaspalvelijan kanssa. Yhteydenpito hoituu kätevästi puhelimen ja/tai sähköpostin välityksellä. Helppoa varsinkin jos asut kauempana.

Etkö ole varma jostain tuotteesta tai pitäisikö saada vielä toisen henkilön mielipide? Voit lähettää suunnitelman vaikka muutoksia tulisi. Asiakaspalvelijamme kertovat mielellään tuotteista lisää ja auttaa valitsemaan juuri oikeat tuotteet ja palvelut.

ota yhteyttä

Kun suru kohtaa

Läheisen menetyksestä kumpuavaan suruun liittyy laaja kirjo tunteita. Menetyksen myötä elämä muuttuu pysyvästi. On hyvä tietää, että suru ei ole tila, joka pitäisi hoitaa pois, vaan normaali reaktio raskaaseen menetykseen. Surevan tehtävä ei ole “päästää irti”, vaan menetyksen jälkeen edessä on sopeutuminen elämään ilman menetetyn läheisen läsnäoloa. Aika tuo elämään uusia asioita, mutta ei katkaise ihmissuhdetta menehtyneeseen läheiseen. Ajan myötä tuoreeseen menetykseen liittyvä kiivain kipu helpottaa, mutta kaipauksen ja ikävän ei tarvitse koskaan loppua.

Miten ja mistä aloittaa?

Hautausjärjestelyt kannattaa aloittaa heti läheisen poismenon jälkeen, hautauslupaa ei tarvitse odottaa.

Ottamalla meihin yhteyttä hoidamme hautajaisjäsrjestelyt haluamallanne tavalla.

Hyvä ottaa huomioon

Jos vainajalla on ollut suunnitelma omista hautausjärjestelyistä, tulee sitä kunnioittaa.

Jos toiveita ei ole tiedossa, omaiset päättävät hautajaisjärjestelyistä.

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti kuolinpesän tililtä, vainajan varoista. Tarvittaessa hautausavustusta voi hakea sosiaalitoimistosta, jos vainaja oli eläessään varaton.

Lainsäädäntöä

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautajaisjärjestelyistä, järjestelyistä huolehtii vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset. Jollei kukaan edellä mainituista henkilöistä huolehdi järjestelyistä, voi myös muu vainajan läheinen huolehtia niistä. Hautaustoimilaki (8. Luku 23 §)

Tietoa omaisille

HAUTAUSLUPA
Hautauslupa on hautaamisen kannalta välttämätön asiakirja, jonka kirjoittaa lääkäri. Lupa toimitetaan seurakunnalle, jonka jälkeen hautaus tai tuhkaus voidaan suorittaa.

HAUTAUSTAPA JA- PAIKKA
Hautaustapoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Tuhkan sirottelu esimerkiksi vesistöön on myös mahdollista. Myös kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan useimmiten seurakunnan hautausmaahan.

ARKKU JA UURNA
Arkku on tarkoitettu vainajan viimeiseksi leposijaksi sekä kuvastamaan hänen mieltymyksiään ja luonnettaan. Mikäli kyseessä on tuhkaus, valitaan myös tuhkauurna.

KUKAT
Vainajan muistoa kunnioitetaan usein kukkasin, esimerkiksi arkun päälle tulevalla arkkulaitteella sekä siunaus- ja muistotilaisuuden koristeluilla. Siunaustilaisuudessa voidaan laskea surulaite, -kimppu tai seppele.

SIUNAUSTILAISUUS
Seurakunnan kanssa sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori. Lisäksi on hyvä sopia virsistä ja muusta mahdollisesta ohjelmasta ja kantajista.

MUISTOTILAISUUS
Muistotilaisuuden voi järjestää seurakunnan tiloissa, muissa juhlatiloissa tai vaikkapa kotona. Tilaisuutta varten suunnitellaan mm. tarjoilut, ohjelma, muistopöytä, adressien lukija ja koristelut.

KUOLINILMOITUS
Ennen hautausta julkaistulla ilmoituksella tiedotetaan kuolemasta ja voidaan esittää kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoitus voidaan julkaista myös hautajaisten jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta.

PERUNKIRJOITUS
Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

vaalikuva.jbg-2

Tarinamme

Hämeen Hautauspalvelu Oy on kahden sukupolven perheyritys. Yrityksemme naisilla on vahva sosiaali- ja terveysalan tausta ja osaaminen. Ajatus hautauspalveluiden tuottamisesta ensimmäisen kerran perheessämme kävi mielessä tyttärelläni, hänen työskennellessä obduktiopreparaattorina. Tunne siitä, että tässä tehdään palvelus vainajalle ja hänen omaisilleen tuntui hänestä hyvin tärkeältä ja arvokkaalta työltä myös lääketieteen osalta.

Vuosien päästä ajatus hautauspalveluiden tarjoamisesta tuli minun mieleeni mieheni isän kuoleman jälkeen. Ajattelin, että hoitajana minä ja perheeni olemme tottuneet kohtaamaan ihmisiä vaikeiden asioiden ja erityisesti surun keskellä. Mielestäni on tärkeää, että surun keskellä oleva omainen kohdataan juuri hänen haluamallaan tavalla. Myös vainajan kunnioittava kohtaaminen oli tuttua meille työmme kautta. Ajatus tästä yhdistyi koko perheemme kanssa ja huomasimme, että olimme miettineet samoja asioita vuosien aikana.

On luonnollista ajatella, että hoitajat ovat mukana ihmisen syntymästä kuolemaan. Kuitenkaan viimeisellä matkalla harvoin hoitaja on kulkemassa rinnalla. Elämän kunnioittaminen ja halu auttaa tulee vahvasti omista arvoistamme ja kokemuksien kautta. Joten mietimme, että vainajallakin on oikeus hyvään hoitoon viimeisen kerran sekä hoitajan turvaan ja läsnäoloon. Mielestämme tämä on kunnioitus ja todella se viimeinen palvelus, jonka me voimme tehdä ja kulkea rinnalla sillä viimeisellä matkalla.

 

 

HÄMEEN HAUTAUSPALVELU OY

Y-TUNNUS 2923014-1