kädestä kiinni
soita tai jätä viesti

050 525 2603

SUUNNITTELE HAUTAUS

Saat heti arvion hautajaiskustannuksista


Näin asiointisi kanssamme etenee

Suunnittelu

Helppoa

Käyttämällä sivuillamme olevaa Suunnittele hautaus- palvelua, saat välittömästi hinta-arvion hautauskustannuksista.

Ihmisillä on erilaisia ajatuksia ja toiveita hautaamisen suhteen. Kauttamme järjestyvät perinteiset ja modernit arkut, monenlaiset uurnat ja erikoisemmatkin toiveet.

yhteydenotto

Omalla tavalla

Olitpa sitten lähellä tai kaukana asiointisi sujuu helposti kanssamme.

Yhteydenottonne jälkeen sovimme tapaamisen toimistoomme, kotiinne tai muuhun haluamaanne paikkaan, jossa haluatte käydä surukeskustelua. Voimme hoitaa yhteydenpidon myös täysin etänä puhelimitse tai sähköpostitse.

Toteutus

Ohjaa ja kulkee rinnalla

Autamme teitä kaikissa hautajaisiin liittyvissä asioissa, mutta te päätätte kuinka paljon ja mitä haluatte tehdä itse. Mahdollisuuksien mukaan vastuuta hautajaisjärjestelyistä kannattaa jakaa omaisten kesken.Kun suru kohtaa

Läheisen menetyksestä kumpuavaan suruun liittyy laaja kirjo tunteita. Menetyksen myötä elämä muuttuu pysyvästi. On hyvä tietää, että suru ei ole tila, joka pitäisi hoitaa pois, vaan normaali reaktio raskaaseen menetykseen. Surevan tehtävä ei ole “päästää irti", vaan menetyksen jälkeen edessä on sopeutuminen elämään ilman menetetyn läheisen läsnäoloa. Aika tuo elämään uusia asioita, mutta ei katkaise ihmissuhdetta menehtyneeseen läheiseen. Ajan myötä tuoreeseen menetykseen liittyvä kiivain kipu helpottaa, mutta kaipauksen ja ikävän ei tarvitse koskaan loppua.

Miten ja mistä aloittaa?

Hautausjärjestelyt voi aloittaa heti läheisen poismenon jälkeen, hautauslupaa ei tarvitse odottaa.

Ottamalla meihin yhteyttä sovimme kanssanne tapaamisen tai hoidamme halutessanne kaiken etänä ja aloitamme suunnittelun yhdessä.

Vainajan kuljettamisella saattaa joskus olla kiire, paikasta riippuen. Arkun valinta on hyvä tehdä alussa, jotta vainaja voidaan kuljettaa esim. seurakunnan tiloihin odottamaan siunausta.

Hyvä ottaa huomioon

Jos vainajalla on ollut suunnitelma omista hautausjärjestelyistä, tulee sitä kunnioittaa.

Jos toiveita ei ole tiedossa, omaiset päättävät hautajaisjärjestelyistä.

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti kuolinpesän tililtä, vainajan varoista. Tarvittaessa hautausavustusta voi hakea sosiaalitoimistosta, jos vainaja oli eläessään varaton.

Lainsäädäntö

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautajaisjärjestelyistä, järjestelyistä huolehtii vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset. Jollei kukaan edellä mainituista henkilöistä huolehdi järjestelyistä, voi myös muu vainajan läheinen huolehtia niistä.
Hautaustoimilaki (8. Luku 23 §)Tietoa omaisille

Hautauslupa
Hautauslupa on hautaamisen kannalta välttämätön asiakirja, jonka kirjoittaa lääkäri. Lupa toimitetaan seurakunnalle, jonka jälkeen hautaus tai tuhkaus voidaan suorittaa.

Hautaustapa ja -paikka
Hautaustapoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Tuhkan sirottelu esimerkiksi vesistöön on myös mahdollista. Myös kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan useimmiten seurakunnan hautausmaahan.

Arkku ja uurna
Arkku on tarkoitettu vainajan viimeiseksi leposijaksi sekä kuvastamaan hänen mieltymyksiään ja luonnettaan. Mikäli kyseessä on tuhkaus, valitaan myös tuhkauurna.

Kukat
Vainajan muistoa kunnioitetaan usein kukkasin, esimerkiksi arkun päälle tulevalla arkkulaitteella sekä siunaus- ja muistotilaisuuden koristeluilla. Siunaustilaisuudessa voidaan laskea surulaite, -kimppu tai seppele.

Siunaustilaisuus
Seurakunnan kanssa sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori. Lisäksi on hyvä sopia virsistä ja muusta mahdollisesta ohjelmasta ja kantajista.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuuden voi järjestää seurakunnan tiloissa, muissa juhlatiloissa tai vaikkapa kotona. Tilaisuutta varten suunnitellaan mm. tarjoilut, ohjelma, muistopöytä, adressien lukija ja koristelut.

Kuolinilmoitus
Ennen hautausta julkaistulla ilmoituksella tiedotetaan kuolemasta ja voidaan esittää kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoitus voidaan julkaista myös hautajaisten jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta.

Perunkirjoitus
Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.


palvelumme

Hautauspalvelut

Kuljetuspalvelut, tilavaraukset, kuolinilmoitus, hautapaikka ja yhteistyöt eri viranomaisten kanssa

Muistotilaisuudet

Pitopalvelu, tarjoilu ja tilasuositukset/varaukset

Perunkirjoitukset

Ammattilaisten tekemät perunkirjoitukset

Hautajaisten suunnittelu

Hautajaisten suunnittelu ja hautaustestamentin tekeminen

Hautakivityöt

Hautakivien lisäkaiverrukset ja – kunnostukset

Kuvauspalvelut

Valokuvaaja siunaustilaisuuteen

050 525 2603
vaalikuva.jbg-2

Tarinamme

Hämeen Hautauspalvelu Oy on kahden sukupolven perheyritys. Yrityksemme naisilla on vahva sosiaali- ja terveysalan tausta ja osaaminen. Ajatus hautauspalveluiden tuottamisesta ensimmäisen kerran perheessämme kävi mielessä tyttärelläni, hänen työskennellessä obduktiopreparaattorina. Tunne siitä, että tässä tehdään palvelus vainajalle ja hänen omaisilleen tuntui hänestä hyvin tärkeältä ja arvokkaalta työltä myös lääketieteen osalta.

Vuosien päästä ajatus hautauspalveluiden tarjoamisesta tuli minun mieleeni mieheni isän kuoleman jälkeen. Ajattelin, että hoitajana minä ja perheeni olemme tottuneet kohtaamaan ihmisiä vaikeiden asioiden ja erityisesti surun keskellä. Mielestäni on tärkeää, että surun keskellä oleva omainen kohdataan juuri hänen haluamallaan tavalla. Myös vainajan kunnioittava kohtaaminen oli tuttua meille työmme kautta. Ajatus tästä yhdistyi koko perheemme kanssa ja huomasimme, että olimme miettineet samoja asioita vuosien aikana.

On luonnollista ajatella, että hoitajat ovat mukana ihmisen syntymästä kuolemaan. Kuitenkaan viimeisellä matkalla harvoin hoitaja on kulkemassa rinnalla. Elämän kunnioittaminen ja halu auttaa tulee vahvasti omista arvoistamme ja kokemuksien kautta. Joten mietimme, että vainajallakin on oikeus hyvään hoitoon viimeisen kerran sekä hoitajan turvaan ja läsnäoloon. Mielestämme tämä on kunnioitus ja todella se viimeinen palvelus, jonka me voimme tehdä ja kulkea rinnalla sillä viimeisellä matkalla.

 

 

HÄMEEN HAUTAUSPALVELU OY

Y-TUNNUS 2923014-1